Dr. Marina

העבודה בחברות המציעות שירותי תברואה והיגיינה של מטבחים, לימדה אותי רבות על נושא המאבק בזיהומים, בעוד שהשכלתי (ד"ר לרפואה) וניסיוני הרפואי, כמו גם התנסותי בהוראת תחום תברואת המזון בבתי ספר לבישול, הכשירו אותי לטווח רחב של עבודה וייעוץ בתחום, בכל הרמות.

אני מציעה ללקוחותיי ייעוץ מפורט ובקרת איכות תברואתית במטבחים ושטחי אחסון, הניתנים מידי רופאה אחראית – שאינה מהססת להירתם לכל משימה, דחופה ככל שתהיה, ולהציע פתרונות יצירתיים לבעיות של היגיינה וסכנת זיהום.

אשמח לבוא לשירותכם,
ד"ר מרינה